سرپرست جدید دانشگاه پیام نور تهران شرق منصوب و معارفه شد / بیوگرافی و تصاویر
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور تهران شرق منصوب و معارفه شد / بیوگرافی و تصاویر

دکتر سید جواد مقدسی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق منصوب و معارفه شد.

به گزارش یوپنا به نقل از روابط عمومی استان تهران به پیشنهاد دکتر وحید افشین مهر سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران طی حکمی از سوی دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور کشور، دکتر سید جواد مقدسی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق منصوب و معارفه شد.

مراسم معارفه با حضور دکتر افشین مهر سرپرست دانشگاه پیام نور استان، آقای مهراجی مدیرحراست استان، دکتر کی منش ریاست مرکز تهران شمال، روسای سابق و جدید و همچنین جمعی از کارکنان و اعضای عملی در سالن تهران شرق برگزار شد.

دکتر مقدسی دانشیار رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور بوده که سابقه ریاست مرکز تهران شرق و مدیرکل دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای دانشگاه پیام نور را در کارنامه دارد.

دکتر نصری از آبان ماه سال ۱۳۹۹ ریاست مرکز تهران شرق را بر عهده داشت که در این مراسم از زحمات وی تقدیر و تشکر ش