پرداخت کمک هزینه شهریه ۱۰۰ دانشجوی پیام نور هرمزگانی توسط خیرین نیک اندیش
پرداخت کمک هزینه شهریه ۱۰۰ دانشجوی پیام نور هرمزگانی توسط خیرین نیک اندیش

رییس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: خیران نیک اندیش، شهریه ۱۰۰ دانشجوی نیازمند این دانشگاه را تقبل کرده اند.

به گزارش یوپنا، منصور فرهادی رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان عصر امروز با بیان اینکه کمک خیرین در راستای توسعه و تولید علم مورد توجه می باشد، گفت: تا زمانی که فعالیت خیر از یک حرکت سنتی فاقد مدیریت علمی به یک فعالیت هدفمند و دانش بنیان تبدیل نشود بسیاری از منابع خیر به هدر خواهد رفت.

دکتر فرهادی اظهار داشت: خیرین نیک اندیش هرمزگان در توسعه علم و دانش در سطح هرمزگان گام های بزرگی برداشته اند که همواره مایه مباهات بوده است.

وی بیان داشت: مجمع خیرین دانشگاه پیام نور هرمزگان کمک هزینه تحصیلی ۱۰۰ دانشجوی نیازمند را پرداخت کردند که این اقدامات جزیی از باقیات و صالحات آنها خواهد بود.

رییس دانشگاه پیام نور هرمزگان همچنین گفت: یکی از رسالت های مهم مجمع خیرین دانشگاه حمایت از دانشجویان نیازمند می باشد ، در این راستا این مجمع کمک هزینه تحصیلی را به صد دانشجو تخصیص داد.

به گفته وی این دانشجویان تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نبوده اند.