ارتقای دو عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری
ارتقای دو عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری

دو عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

به گزارش یوپنا دکتر خدیجه دیده بان دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای سه عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه، دکتر اعظم مرادی عضو هیئت علمی مرکز دولت آباد در رشته روانشناسی و دکتر علی شجاعی فرد عضو هیئت علمی مرکز تهران غرب در رشته مدیریت-کارآفرینی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

وی افزود: همچنین دکتر کریم علی اکبری عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در رشته مهندسی مکانیک به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.

لازم به ذکر است طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه “جامع علمی- کاربردی” و “فنی و حرفه ای” به هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.