ارتقای یک عضو هیئت علمی به مرتبه استادی و دو عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری
ارتقای یک عضو هیئت علمی به مرتبه استادی و دو عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری

دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای یک عضو هیئت علمی به مرتبه استادی و دو عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر خدیجه دیده بان دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای یک عضو هیئت علمی به مرتبه استادی و دو عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه، دکتر ناصر محمدی عضو هیئت علمی مرکز تهران جنوب در رشته فلسفه تطبیقی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقا یافت و دکتر شهرام باسیتی عضو هیئت علمی مرکز دامغان در رشته مردم شناسی و دکتر حسین محمدزاده عضو هیئت علمی مرکز سنندج در رشته جامعه شناسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند. در این جلسه ۹ عضو هیئت علمی نیز از مرتبه مربی به استادیاری ارتقا پیدا کردند.

لازم به ذکر است طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه “جامع علمی- کاربردی” و “فنی و حرفه ای” به هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.