آیین نامه تسهیل جذب نخبگان به عنوان هیات علمی ابلاغ شد
آیین نامه تسهیل جذب نخبگان به عنوان هیات علمی ابلاغ شد

رئیس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی از تدوین و ابلاغ آیین نامه تسهیل جذب نخبگان به عنوان هیات علمی در دانشگاه ها خبر داد.

به گزارش یوپنا محمد علی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تسهیل جذب نخبگان به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه‌ها گفت: بعد از دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری و تاکیداتی که ایشان داشتند، یک آئین نامه‌ای در هیأت عالی جذب تدوین شد، محور این آئین نامه این بود که یک هیأت اجرایی جذب ویژه نخبگان تدوین شود. این هیأت اجرایی ۹ نفر عضو دارد که رئیس این هیأت، دکتر روح‌الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان است.

وی ادامه داد: از وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و سه نفر از نخبگان که یکی از آنها خانم است با یک رویه خاصی عضو این هیأت هستند. این موضوع به تصویب هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

رئیس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این هیأت در بنیاد نخبگان تشکیل می‌شود و آئین نامه آن نیز به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است و براساس این آئین نامه نخبه ای که مورد تأیید بنیاد نخبگان باشد، فرایند جذب وی برای عضویت در هیأت علمی باید با سهولت و سرعت انجام شود.

وی ادامه داد: اگر این نخبه در فراخوان جذب شرکت کرد باید سرعت تصمیم گیری درباره پرونده وی بیشتر شود و اگر از طریق هیأت اجرایی جذب معرفی می‌شود حداکثر تا دوماه تکلیف پرونده وی روشن شود. همچنین زمانی که فرد به دانشگاه‌ها مراجعه کرد، دانشگاه‌ها نباید اصرار کنند که در فراخوان جذب شرکت کند و پرونده وی را با سرعت بررسی کنند