معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور در نشست مشترک روسای استانی: ۴ جشنواره فرهنگی تا پایان سال در دانشگاه پیام نور برگزار می شود/ لزوم همراهی روسای استانی برای رشد فرهنگی دانشجویان
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور در نشست مشترک روسای استانی: ۴ جشنواره فرهنگی تا پایان سال در دانشگاه پیام نور برگزار می شود/ لزوم همراهی روسای استانی برای رشد فرهنگی دانشجویان

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه وظیفه روسای استانی در خصوص رشد زمینه فرهنگی دانشجویان در این برهه بسیار حائز اهمیت است گفت: برگزاری جشنواره راهیان مقاومت در استان کرمان و همچنین ۴ جشنواره که تا پایان سال در دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد ، از جمله اقدامات مهم فرهنگی در سال جاری است .

به گزارش یوپنا، دکتر محمد تقی امینی در نشست روسای استانی با تاکید بر برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم اعتکاف در دانشگاه پیام نور از روسای استانی خواست تا در صورت امکان در کنار دانشجویان برای رشد ابعاد فرهنگی آنها حضور داشته باشند.
وی برگزاری اردوهای تفریحی، زیارتی و فرهنگی ، برگزاری ورزش های بومی محلی و برگزاری راهیان پیشرفت را از جمله اقدامات مهم برای ارتقا ابعاد فرهنگی دانشجویان دانست و گفت: روسای استانی باید در این زمینه فعال بوده و اسامی دانشجویان علاقه مند را برای حضور در برنامه های فرهنگی به سازمان معرفی کنند.