آخرین مهلت درخواست گواهی رتبه برتر فارغ التحصیلان تا تاریخ ۲۹ اسفند و قبل از آن دانشگاه پیام نور اعلام شد
آخرین مهلت درخواست گواهی رتبه برتر فارغ التحصیلان تا تاریخ ۲۹ اسفند و قبل از آن دانشگاه پیام نور اعلام شد

دانشگاه پیام نور برای صدور گواهی رتبه برتر دانشجویی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش یوپنا دانشگاه پیام نور در اطلاعیه ای آورده است:

کلیه فارغ التحصیلان تا تاریخ ۲۹ اسفند و قبل از آن، در صورت داشتن شرایط رتبه برتری در هر یک از سه سطح مرکز/ استان/ کشور صرفا تا پایان سال ۱۴۰۱ فرصت دارید تا با درخواست کتبی خویش نسبت به بررسی و در صورت صلاحیت نسبت به دریافت گواهی رتبه برتری خود اقدام نمایید، در غیر اینصورت از این پس امکان صدور گواهی رتبه برتر به این دسته از دانش آموختگان وجود نخواهد داشت.

همچنین سایر دانشجویان و دانش آموختگان توجه نمایند از این پس حداکثر تا یک سال بعد از فارغ التحصیلی امکان ارائه درخواست جهت بررسی و صدور گواهی رتبه برتری وجود خواهد داشت و پس از آن این امکان میسر نیست.»