ارتقای جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری
ارتقای جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری

۲ عضو علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

به گزارش یوپنا دکتر خدیجه دیده بان دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای سه عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت: در جلسه دیروز هیئت ممیزه خانم دکتر فهیمه سلطانیان  عضو هیئت علمی مرکز تهران شرق در رشته ریاضی، آقای دکتر وحید افشین مهر عضو هیئت علمی تهران در رشته معماری، و آقای دکتر سید حسین علوی عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

لازم به ذکر است طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه “جامع علمی- کاربردی” و “فنی و حرفه ای” به هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.