دانشگاه پیام نور امن ترین و آرام ترین دانشگاه کشور در حوادث اخیر بود
دانشگاه پیام نور امن ترین و آرام ترین دانشگاه کشور در حوادث اخیر بود

همایش سراسری مدیران حراست دانشگاه پیام نور با شعار “دانشگاه، امنیت، آرامش” برگزار شد.

به گزارش یوپنا، دکتر اصغر بیات مدیر کل حراست سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در همایش سراسری مدیران حراست با شعار “دانشگاه، امنیت، آرامش”، عملکرد مجموعه مدیریتی و حراستی دانشگاه در حوادث اخیر را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: دانشگاه پیام نور امن ترین و آرام ترین دانشگاه کشور در حوادث اخیر بود و این آرامش ثمره تلاش های مجموعه مدیریتی و حراستی دانشگاه بود.

وی منش حراست را یک رویکرد نرم افزارانه توصیف کرد و گفت: حراست ها باید محبوب و در عین حال مقتدر باشند و این مستلزم داشتن سعه صدر و خوش اخلاقی است تا با تعامل با همکاران و دانشجویان، زمینه درخشش و تعالی دانشگاه را فراهم کنند.