رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور: عمومی ‎سازی آموزش عالیِ دختران جز دستاوردهای دانشگاه پیام نور برای انقلاب اسلامی است
رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور: عمومی ‎سازی آموزش عالیِ دختران جز دستاوردهای دانشگاه پیام نور برای انقلاب اسلامی است

رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور گفت: منطقه غرب آسیا هدف راهبردی دانشگاه در عرصه بین المللی می باشد.

به گزارش یوپنا دکتر مجتبی سلطانی احمدی رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور در چهاردهمین نشست سراسری معاونان و مدیران بین الملل و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در سالن همایشهای بین المللی این دانشگاه گفت: چهاردهمین نشست سراسری معاونان و مدیران بین الملل دانشگاهها با محوریت دیپلماسی علمی است. دیپلماسی علمی به مثابه قدرت نرم است. تحقق یکی از اهداف مهمِ سند چشمانداز یعنی کسب جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه در گرو دیپلماسی علمی فعال و پویا میباشد. جذب دانشجوی خارجی، انعقاد تفاهمنامهها و قراردادهای علمی و فناورانه و انتقال تکنولوژی و صدور فرهنگِ اصیلِ اسلامی ایرانی از مصادیق و نتایج دیپلماسی فعال و کارآمد است.

دبیر اجرایی چهاردهمین نشست سراسری معاونان و مدیران بین الملل دانشگاهها گفت: آموزش برای همه، همه وقت و همه جا شعار دانشگاه پیام نور است. دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور این شعار راهبردی را در سطح کشور به ویژه در شهرستانها و شهرهای کم برخوردار در دو دهه گذشته به عنوان یکی از اهداف و آمالِ آموزشی انقلاب اسلامی با موفقیت و کارآمدی محقق کرد. عمومیسازی آموزش عالی دختران از دستاوردهای دانشگاه پیام نور برای انقلاب اسلامی است. مسئولین وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دستاوردها و تداوم آن نگاه ویژه داشته باشند. از این بابت نگران ولی امیدوارم. در این دهه تحقق شعار آموزش برای همه، همه وقت و همه جا در عرصه بین الملل به ویژه منطقه غرب آسیا هدف راهبردی دانشگاه پیام نور است.

مجتبی سلطانی احمدی در ادامه گفت: حضور فعال دانشگاه پیام نور در قالب دو مرکز و شعبه در کشورهای افغانستان و امارات مؤید این ادعا است. در دانشگاه پیام نور مرکز افغانستان در شهر کابل تاکنون بیش از ۱۷۰۰ دانشجوی افغانی دانشآموخته شدند و با وجود برخی مشکلات ناشی از جابجایی حکومت در این کشور هم اکنون ۷۵۶ دانشجوی فعال افغانی در شهر کابل داریم. در شعبه امارات در حال حاضر ۱۰۴ دانشجوی فعال در مقاطع تحصیلی سه گانه داریم و تاکنون در این شعبه ۱۰۵ نفر دانش آموخته شدند.

وی افزود: هم اکنون ۲۰ مجری آموزشی ساماندهی امور اداری و جاری حدود ۱۰۰۰ دانشجوی ایرانی و غیر ایرانی مقیم خارجِ مرکز امور بین الملل را در کشورهای مختلف بر عهده دارند. در خصوص جذب دانشجوی خارجی با وجود همهی کم لطفیها شکر خدا در ترم گذشته بیش از ۷۰۰ دانشجوی افغانی متقاضی ثبت نام شدند که امور اداری و فنی و آموزشی آنان در حال پیگیری و ثبت است.

وی در پایان گفت: در سه مرکز بین الملل قشم، کیش و عسلویه هم اکنون حدود ۴۰۰۰ دانشجوی در حال کسب دانش هستند.