ارتقای چهار عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری
ارتقای چهار عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری

دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای ۴ عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد

به گزارش یوپنا دکتر خدیجه دیده بان دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای ۴ عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه، خانم دکتر مریم نصرتی عضو هیئت علمی مرکز مشهد در رشته علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام، آقای دکتر محمود پارسامنش عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در رشته ریاضی کاربردی، خانم دکتر کبری مهدویان عضو هیئت علمی مرکز کرمان در رشته زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی و آقای دکتر حسین نازک تبار عضو هیئت علمی مرکز ساری در رشته جامعه شناسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.
 دبیر هیئت ممیزه عنوان افزود: در این جلسه ۱ عضو علمی دانشگاه پیام نور از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.
لازم به ذکر است طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه “جامع علمی- کاربردی” و “فنی و حرفه ای” به هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.