سرپرست معاونت حقوقی دانشگاه پیام نور در آیین معارفه سرپرست استان سمنان: تسهیل حضور بانوان در پست های بالای هرم سازمانی سیاست دانشگاه است
سرپرست معاونت حقوقی دانشگاه پیام نور در آیین معارفه سرپرست استان سمنان: تسهیل حضور بانوان در پست های بالای هرم سازمانی سیاست دانشگاه است

دکتر مریم اسرافیلیان به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان سمنان معارفه شد.

به گزارش یوپنا، دکتر مجتبی سلطانی احمدی سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استانهای دانشگاه پیام نور در آیین معارفه خانم دکتر مریم اسرافیلیان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان سمنان و تکریم رییس سابق دکتر علی پریمی گفت: دانشگاه پیام نور در دو دهه گذشته نقش محوری در عمومی سازی آموزش عالیِ زنان و دختران کشورمان داشته است.

در تکمیل این فرایندِ رو به جلو دانشگاه پیام نور در دوره جدید مدیریتی در نظر دارد میان افزایش تحصیلات بانوان و کیفیت اشتغال آنان از منظر مدیریتِ استعداد تناسب بر قرار کند. از اینرو تسهیل حضور بانوان در پست های بالای هرم سازمانی سیاست دانشگاه پیام نور است.

دکتر مجتبی سلطانی احمدی گفت: ما بر این باوریم که مشارکت و حضور زنان در سطوح مختلف مدیریتی دانشگاه، توسعه مبتنی بر دانایی را که محور آن انسان آگاه، خلاق و آزاد است را محقق خواهد کرد. دانشگاه پیام نور با انتصاب بانوان در سطوح مختلف مدیریتی گام های مهمی را در کنار زدن موانع نامریی و سقف شیشه ای در مسیر ارتقای شغلی زنان اعم از اعضای علمی و یاوران علمی برداشته است.

سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استانها در ادامه گفت: انتصاب بانوان در قالب رئیس استان، معاونت رئیس استان، مشاورت رییس دانشگاه، رئیس دانشکده و ادارات کل حساسی چون اداره کل امور اداری، اداره کل تحصیلات تکمیلی و رئیس دبیرخانه هیئت ممیزه و هیئت امنای دانشگاه از مصادیق تایید کننده رویکرد مثبت و حمایتی دانشگاه پیام نور در ایجاد فضای مدیریتی برای بانوان در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی است.

لازم به ذکر است در ابتدای این نشست دکتر علی پریمی گزارشی درباره اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در دوران تصدی ریاست دانشگاه پیام نور استان سمنان ارائه دادند و خانم دکتر اسرافیلیان سرپرست جدید دانشگاه به تبیین برنامه های پیش روی خود پرداختند.