مدیر کل امور اداری دانشگاه خبر داد ؛ صدور احکام افزایش ضریب سال ۱۴۰۲ کارکنان اداری و علمی
مدیر کل امور اداری دانشگاه خبر داد ؛ صدور احکام افزایش ضریب سال ۱۴۰۲ کارکنان اداری و علمی

مدیر کل امور اداری دانشگاه از صدور احکام افزایش ضریب سال ۱۴۰۲ کارکنان اداری و علمی خبر داد.

به گزارش یوپنا، دکتر فاطمه رضایی کوخدان مدیر کل امور اداری اظهار داشت: کلیه احکام افزایش ضریب سال ۱۴۰۲ اعضای هیات علمی و کارمندان تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ و به استناد (تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هة مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیئت وزیران) صادر و امضاء شد.

وی ادامه دارد: این احکام در سامانه اداری و مالی به نشانی erp.pun.ac.ir برای همکاران محترم قابل مشاهده است.

لازم به ذکر است این احکام در اقدامی بی سابقه و برای اولین بار در ابتدای سال و تا پایان فروردین ماه صادر گردیده است.