ارتقای های جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری و استادی
ارتقای های جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری و استادی

دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از
ارتقای یک عضو هیئت علمی به مرتبه استادی و سه عضو به مرتبه دانشیاری خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر خدیجه دیده بان دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای یک عضو هیئت علمی به مرتبه استادی و سه عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیئت ممیزه آقای دکتر محمد مهدی پرهیزکار عضو هیئت علمی سازمان مرکزی در رشته مدیریت بازرگانی از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقا یافتند.

همچنین دکتر اکبر کریمی عضو هیئت علمی مرکز اصفهان در رشته زیست شناسی،  دکتر مریم سلامی عضو هیئت علمی مرکز تربت حیدریه در رشته کتابداری و اطلاع رسانی و دکتر سمیرا متقی عضو هیئت علمی مرکز ورامین در رشته اقتصاد از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

دبیر هیئت ممیزه عنوان کرد: در این جلسه ۸ عضو علمی دانشگاه پیام نور از مرتبه مربی به استادیاری ارتقا یافتند.

لازم به ذکر است طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه “جامع علمی- کاربردی” و “فنی و حرفه ای” به هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.