آغاز بکار اولین مرکز رشد مستقل دانشگاه های پیام نور کشور
آغاز بکار اولین مرکز رشد مستقل دانشگاه های پیام نور کشور

اولین مرکز رشد مستقل دانشگاه‌های پیام نور کشور در سمنان آغاز به کار کرد.

به گزارش یوپنا،️ طاهریان رئیس مرکز رشد دانشگاه پیام نور استان سمنان گفت: این مرکز رشد با مجوز وزارت علوم راه اندازی شده و نمونه ای برای سایر دانشگاه‌های پیام نور در کشور است تا مراکز رشد را به صورت مستقل راه اندازی کنند.

وی همچنین ادامه داد: در این مرکز ۹ واحد فناور در رشته‌های علوم انسانی، فنی و مهندسی و کسب و کار مستقر هستند که دو واحد در مرحله پیش رشد و ۷ واحد در مرحله رشد قرار دارند.

طاهریان همچنین افزود: یک واحد فناور هم به مرحله دانش بنیان رسیده و مراحل کسب مجوز دانش بنیان آن در حال انجام است.

وی در پایان گفت: مرکز رشد دانشگاه پیام نور استان سمنان ظرفیت پذیرش ۶ واحد فناور دیگر را هم دارد.