ارتقای یک عضو علمی به مرتبه دانشیاری
ارتقای یک عضو علمی به مرتبه دانشیاری

دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای یک عضو علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری خبر داد.

به گزارش یوپنا دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای یک عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیئت ممیزه خانم دکتر آتوسا وزیری عضو هیئت علمی واحد ری در رشته زیست شناسی علوم گیاهی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.
دکتر خدیجه دیده بان گفت: در این جلسه ۶ عضو علمی دانشگاه پیام نور از مرتبه مربی به استادیاری ارتقا یافتند.
لازم به ذکر است طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه “جامع علمی- کاربردی” و “فنی و حرفه ای” به هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.