نحوه برگزاری آزمون پایان ترم دروس کمتر از ۱۰ دانشجو دانشگاه پیام نور اعلام شد
نحوه برگزاری آزمون پایان ترم دروس کمتر از ۱۰ دانشجو دانشگاه پیام نور اعلام شد

دستورالعمل ارزشیابی‌های دروسی که تعداد دانشجوی آنها کمتر یا مساوی ۱۰ نفر است و از طرف سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مشخص شده، در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش یوپنا، دانشگاه پیام نور اعلام کرد:دستورالعمل ارزشیابی‌های دروسی که تعداد دانشجوی آنها کمتر یا مساوی ۱۰ نفر است و از طرف سازمان مرکزی مشخص شده است در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام شد.

براین اساس، ارزشیابی به صورت استاد محوراست.

ارزشیابی به صورت غیر متمرکز و روش انجام آن غیرحضوری است و صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی اعلام شده توسط دانشگاه انجام و سوالات آزمون توسط مدرس ذیربط طراحی و بارگذاری می شود.

آزمون در بازه زمانی امتحانات یک خرداد ۱۴۰۲ تا ۲۵ خرداد۱۴۰۲ و تاریخ از قبل تعیین شده توسط مدرس مربوطه برگزار می‌شود. عدم شرکت دانشجو در ارزشیابی در تاریخ و ساعت اعلام شده توسط مدرس به منزله غیبت در جلسه امتحان است.

ارزشیابی‌های مستمر (میان ترم با سهم ۸ نمره از ۲۰ نمره) الزامی و به عهده مدرس مربوطه است.

نوع آزمون (تستی یا تشریحی و یا تستی- تشریحی) توسط مدرس مربوطه تعیین می‌شود.

برگزاری آزمون پایان نیمسال الزامی است.

شیوه ارزشیابی توسط مدرس و مرکز/واحد به روش‌های مقتضی به اطلاع دانشجویان هر درس رسانده شود.

ارزشیابی الزاماً باید در چهارچوب منبع اعلام شده و در راستای اهداف آموزشی درس باشد. دانشجویانی که امکان استفاده از ابزارهای موردنیاز را ندارند لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت۱۴۰۲ موضوع را به مرکز یا محل تحصیل خود اعلام کنند.

ارزشیابی این دسته از دانشجویان توسط مرکز یا واحد مرکز محل تحصیل و یا مرکز یا واحد آزمونی دانشجو انجام می‌شود. مرکز یا واحد مربوطه موظف است تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کند.