اخذ مجدد ۱۳ رشته کارشناسی ارشد و ۲۰۰ رشته جدید کارشناسی در دانشگاه
اخذ مجدد ۱۳ رشته کارشناسی ارشد و ۲۰۰ رشته جدید کارشناسی در دانشگاه

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از اخد مجدد ۱۳ رشته کارشناسی ارشد و ۲۰۰ رشته جدید کارشناسی در دانشگاه خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر شجاعی فرد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با اعلام این خبر اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته از وزارت علوم و شورای عالی گسترش مجوز ۱۳رشته جدید و کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۰۰ رشته جدید کارشناسی صادر شد.

وی ادامه داد: با افزوده شدن این رشته ها تعداد مجوز رشته های جدید کارشناسی ارشد به ۱۳۶رشته و برای مقطع کارشناسی به ۴۳۰ رشته ی جدید ارتقا یافت.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور در پایان گفت: این اقدامات در راستای ساماندهی رشته های دانشگاه و اضافه کردن رشته های کاربردی، پرمخاطب و مساله محور جامعه صورت گرفته است.