دانشگاه پیام نور در میان برترین‌های رتبه‌بندی جهانی تایمز قرار گرفت
دانشگاه پیام نور در میان برترین‌های رتبه‌بندی جهانی تایمز قرار گرفت

مؤسسه آموزش عالی تایمز در ویرایش ۲۰۲۳ رتبه‌بندی نام دانشگاه پیام نور را در سیاهه مؤسسه‌های برتر جهان قرار داد.

به گزارش یوپنا به نقل از ایرانداک، «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش ۲۰۲۳ رتبه‌بندی تأثیر خود نام ۲۰ مؤسسۀ ایرانی را در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر جهان منتشر کرده و دانشگاه پیام نور در این لیست قرار دارد.

در ویرایش ۲۰۲۳ نظام رتبه‌بندی جهانی تأثیر «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»، روی هم، نام ۱۵۹۱ مؤسسه از ۱۱۲ کشور گوناگون جهان در فهرست پایانی آمده است. در ویرایش پیشین این نظام رتبه‌بندی ۲۷ مؤسسه از ایران در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته بودند. رتبه‌بندی تأثیر آموزش عالی تایمز، میزان موفقیت دانشگاه‌های جهان را در برآوردن اهداف توسعه پایدار سازمان ملل اندازه‌گیری می‌کند.

رتبه‌بندی تأثیر آموزش عالی تایمز تنها نظامی است که دانشگاه‌ها را بر پایة اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ارزیابی می‌کند.

امتیاز هر هدف به گونه‌ای محاسبه می‌شود که بالاترین امتیاز در هر هدف در محاسبات کلی ۱۰۰ و کمترین امتیاز ۰ باشد. این روش برای تنظیم تفاوت‌های جزئی در محدوده امتیازدهی در هر هدف و اطمینان از اینکه با دانشگاه‌ها به طور عادلانه رفتار می‌شود، کارآمد است. در جدول یک، رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، بهترین امتیازهای کسب‌شدة آنها در اهداف گوناگون آمده‌اند.