مهلت ثبت نمرات میان ترم دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد
مهلت ثبت نمرات میان ترم دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد

دانشگاه پیام نور در اطلاعیه ای از تمدید مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی خبر داد.

به گزارش یوپنا در طبق اطلاعیه دانشگاه پیام نور آمده است:

مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تنها به مدت یکروز در روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ تمدید شد.

مهلت مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.