تشریح اقدامات دانشگاه پیام نور در پنجره خدمات هوشمند دولت
تشریح اقدامات دانشگاه پیام نور در پنجره خدمات هوشمند دولت

سرپرست مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور از مهمترین اقدامات دانشگاه برای خدمات هوشمند دولت خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر ایرانپور مبارکه سرپرست مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور درباره اقدامات پنجره خدمات هوشمند دولت در دانشگاه اظهار داشت: در راستای اجرای تکالیف مندرج در جزء ۳ بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ با هدف تسهیل ارائه خدمات هوشمند، امکان مشاهده­ پذیری خدمات الکترونیکی، تحقق اهداف دولت هوشمند، ارائه خدمات دولت الکترونیک به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی، راه اندازی پنجره خدمات هوشمند دانشگاه پیام نور و اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند وزارت عتف اقداماتی شامل، با توجه به یکپارچه بودن کلیه سیستم های نرم افزاری دانشگاه پیام نور مانند سیستم جامع دانشجویی ( گلستان )، جامع اداری پرسنلی، سیستم آموزش الکترونیکی، سامانه تدوین، همایش، مجلات و … ، تعدد و تنوع این سیستمها، مناقصه جهت انتخاب شرکت برای ایجاد پنجره هوشمند دانشگاه پیام نور انجام شده و مراحل اداری آن در حال پیگیری برای شروع اجراست.

سرپرست مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور  همچنین تصریح کرد: به منظور هماهنگی بیشتر در حال حاضر سامانه های مهم موجود در سامانه پنجره هوشمند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال تعبیه هستند و مراحل در حال انجام است.

ایرانپور مبارکه در پایان گفت؛ تنوع سامانه ها، خدمات مختلف به اقشار متفاوت دانشجویی، اعضای علمی، مدعو و یاوران علمی باعث وجود سیستم های متعدد در دانشگاه بزرگ پیام نور شده است که باعث شده پیچیدگی های ایجاد پنجره خدمات هوشمند بیشتر شود.