ارتقای پنج عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری
ارتقای پنج عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری

دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای پنج عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر خدیجه دیده بان دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای دو عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیئت ممیزه خانم دکتر معصومه عابدینی در رشته فیزیولوژی گیاهی عضو هیات علمی مرکز تبریز ،خانم دکتر زهره ابراهیمی در رشته مهندسی مکانیک عضو علمی مرکز شیراز ، آقای دکتر جهانگیر چشم آور در رشته ریاضی محض عضو علمی مرکز شیراز ،آقای دکتر داود درویشی سلوکلائی در رشته ریاضی کاربردی عضو علمی مرکز ساری و همچنین آقای دکتر علی خاکی عضو محترم علمی رشته مهندسی عمران –سازه از دانشگاه فنی حرفه ای از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

دبیر هیئت ممیزه عنوان نمودند در این جلسه ۲ عضو علمی دانشگاه پیام نور از مرتبه مربی به استادیاری ارتقا یافتند.

لازم به ذکر است طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه “جامع علمی- کاربردی” و “فنی و حرفه ای” به هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.