تاسیس پردیس مشترک دانشگاه پیام نور استان تهران با پارک علم و فناوری دانشگاه امیر کبیر
تاسیس پردیس مشترک دانشگاه پیام نور استان تهران با پارک علم و فناوری دانشگاه امیر کبیر

قرارداد همکاری بین دانشگاه پیام نور استان تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه امیر کبیر برای تاسیس پردیس علم و فناوری مشترک در ستاد استان تهران اجرایی شد.

به گزارش  یوپنا دکتر وحید افشین مهر سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران در این مراسم ضمن تاکید بر توسعه فناوری های نوین اظهار داشت: دانشگاه پیام نور استان تهران با بیش از ۴۰ هزار دانشجو و ۳۷۰ عضو علمی، توسعه و ایجاد شرکت های دانش بنیان، استارت آپ و مراکز خلاق و رشد را از سال قبل در برنامه ای خود قرار داده و توانست ۷ شرکت شرکت دانش بنیان با همکاری اعضای علمی ثبت کند.

سرپرست دانشگاه پیام نور همچنین گفت: این دانشگاه در راستای درآمدزایی غیرشهریه ای و همچنین ارتباط بیشتر بین دانشگاه با جامعه و صنعت، پردیس مشترک بین پیام نور استان با پارک علم و فناوری امیرکبیر را بستر مناسبی برای استفاده از ظرفیت های موجود دو دانشگاه معرفی نمود.

دکتر افشین مهر همچنین به رسالت های این پردیس مشترک اشاره کرد وافزود: ارتقای فرهنگ کارآفرینی و نوآوری، توانمندسازی دانشگاهیان در حوزه کسب و کار ،هدفمندسازی پژوهش‌های دانشگاهی در راستای نیازهای جامعه، ایجاد کسب و کارهای پایدار و رقابت سازنده، توسعه و کسب کارهای فناورانه و دانش بنیان مبتنی بر دستاوردهای دانشگاه و جذب نخبگان مستعد و صاحب ایده در فضای کسب کار از مهمترین رسالت های چنین پردیس های مشترکی می باشد.

وی درباره سایر اهداف این قرارداد، افزود: جذب و پذیرش ایده های فناورانه دانشجویان، اعضای هیات علمی و دانش آموختگان دانشگاهی، ایجاد فرصت شغلی، تقویت واحدها و شرکت های دانش بنیان، اجرای پروژه های پژوهشی مشترک از دیگر اهداف در نظر گرفته شده در این تفاهم نامه می باشد.

دکتر فصیحی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه دانشگاه امیر کبیر نیز در این مراسم اظهار داشت: دانشگاه پیام نور ظرفیت مناسبی دارد که با توجه به زبان مشترک ایجاد شده بین دو دانشگاه، تجمیع این توانمندی ها و ظرفیت ها به نفع دو دانشگاه قابل بهره برداری خواهد بود.