با حکم رئیس دانشگاه سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان گلستان منصوب شد
با حکم رئیس دانشگاه سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان گلستان منصوب شد

دکتر سعیده شمسی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان گلستان منصوب شد.

به گزارش یوپنا، طی حکمی از سوی دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر سعیده شمسی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان گلستان منصوب شد.

لازم به ذکر است دکتر سعیده شمسی، عضو هیئت علمی رشته ریاضی مرکز گرگان بوده  و پیش از این معاون آموزشی و پژوهشی استان گلستان بوده است.

دانشگاه پیام نور در زمینه توجه به توانمندی های مدیریتی بانوان در آموزش عالی پیشگام می باشد.