تاریخ آزمون مجدد دروس خارج از منبع دانشگاه پیام نور در نیمسال ۱۴۰۲ اعلام شد
تاریخ آزمون مجدد دروس خارج از منبع دانشگاه پیام نور در نیمسال ۱۴۰۲ اعلام شد

دانشگاه پیام نور در اطلاعیه ای تاریخ آزمون مجدد دروس خارج از منبع در نیمسال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

به گزارش یوپنا دانشگاه پیام نور در اطلاعیه ای آورده است:

دروس جرم شناسی با کد درس ۱۲۲۳۱۰۷ رشته حقوق جزا و جرم شناسی برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ در مقطع کارشناسی ارشد و نظریه های مشاوره و روان درمانی ۲ با کد دروس ۱۲۱۷۵۱۵-۱۲۱۷۳۹۹-۱۲۱۱۳۶۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۷در مقطع کارشناسی، خارج از منبع می باشد و آزمون مجدد این دروس در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ رأس ساعت ۰۸:۰۰ صبح برگزار می‌گردد.

دروس حسابداری برای مدیران با کد درس ۱۲۱۸۴۳۱ رشته مدیریت کسب و کار برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ در مقطع کارشناسی ارشد، طرح اشیا در تمدن اسلامی با کد دروس ۱۲۴۱۰۳۹-۱۸۱۰۱۶۶-۱۸۱۰۳۲۱-۱۸۱۰۴۸۰ رشته های هنری، هنرهای صناعی، صنایع دستی، هنرهای کاربردی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ و تحلیل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پایان دوره اموی با کد درس ۱۲۳۰۱۳۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲، نیز خارج از منبع می باشد و آزمون مجدد این دروس در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح برگزار می‌گردد.