مهلت دفاع از رساله و پایان نامه دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد
مهلت دفاع از رساله و پایان نامه دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد

مهلت دفاع از رساله و پایان نامه دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۱۴ تیر تمدید شد.

به گزارش یوپنا دانشگاه پیام نور در اطلاعیه ای آورده است:

مهلت تاریخ دفاع از پایان نامه و رساله در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ تمدید شد.