معاون اداری مالی در نشست با کارکنان دانشگاه پیام نور مازندران؛ به محض موافقت شورای حقوق و دستمزد فوق العاده ویژه کارکنان اعمال خواهد شد
معاون اداری مالی در نشست با کارکنان دانشگاه پیام نور مازندران؛ به محض موافقت شورای حقوق و دستمزد فوق العاده ویژه کارکنان اعمال خواهد شد

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور برخی از مهمترین خبرهای مالی دانشگاه را بیان کردند.

به گزارش یوپنا دکتر پریمی معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور در نشست با کارکنان دانشگاه پیام نور مازندران با بیان اینکه تمام تلاش دانشگاه براین است که حقوق کارکنان ۳۰ ام هر ماه واریز شود، اظهار داشت: به رغم تنگناها و محدودیت ها، حقوق اعضاس دانشگاه دو ماهی است که در این بازه زمانی واریز می شود.

وی درباره اضافه کاری نگهبانان دانشگاه گفت: اضافه کاری نگهبانان ۲۴ساعت به ۲۴ ساعت تاسقف ۱۷۵ ساعت و ۲۴به ۴۸ ساعت تا سقف ۶۴ ساعت محاسبه و پرداخت می شود.

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور در خصوص پرداخت اضافه کاری به کارکنانی که در برگزاری  کلاس ها همکاری می کنند، اعلام کرد: دست روسای استانها در این زمینه باز است که از محل های مجاز تعریف شده تامین اعتبار و پرداخت انجام شود.

دکترپریمی در پایان گفت: به محض موافقت و ابلاغ رسمی شورای حقوق و دستمزد، فوق العاده ویژه  کارکنان دانشگاه در احکام کارگزینی آنان از اول مهر ۱۴۰۱  اعمال خواهد شد.