معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور در بازدید از واحد بندر انزلی: ایجاد زیرساخت های لازم در جهت بین المللی شدن پیام نور بندر انزلی
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور در بازدید از واحد بندر انزلی: ایجاد زیرساخت های لازم در جهت بین المللی شدن پیام نور بندر انزلی

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور در بازدید از دانشگاه پیام نور بندرانزلی بر بین‌ المللی شدن این واحد دانشگاهی تاکید کرد.

به گزارش یوپنا دکتر پریمی معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور در بازدید از دانشگاه پیام نور واحد بندر انزلی اظهار داشت: با توجه به قرارگرفتن شهرستان بندر انزلی در منطقه آزاد تجاری و همجواری با کشورهای حوزه دریای خزر، بین الملی شدن این واحد دانشگاهی ضرورت دارد و باید زیرساخت های آن فراهم شود.

دکتر پریمی همچنین در بازدید از دانشگاه پیام نور مرکز صومعه سرا بر تکمیل پروژه های آن تاکید کرد.

معاون اداری ‌‌مالی دانشگاه در دیدار با دکتر عباسی استاندار گیلان خواستار توجه و اهتمام بیشتر استانداری نسبت به ارتقای دانشگاه پیام نور گیلان شدند.

دکتر عباسی استاندار استان گیلان در این دیدار گفت: آماده کمک و مساعدت ویژه برای توسعه دانشگاه مردمی پیام نور در سطح استان هستیم.