عملیات واریز وام شهریه به حساب دانشگاه ها آغاز شد
عملیات واریز وام شهریه به حساب دانشگاه ها آغاز شد

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: عملیات واریز وام شهریه به حساب دانشگاهها از روز گذشته آغاز شده است.

صمد حاج‌جباری درباره پرداخت وام شهریه گفت: عملیات واریز وام شهریه از روز گذشته آغاز شده و به شماره حساب دانشگاه هایی که شماره حساب آنها در سامانه صندوق رفاه دانشجویان تایید شده، در حال واریز است.

وی ادامه داد: معمولا ظرف دو تا سه روز آینده عملیات واریز شهریه انجام می شود و به حساب دانشگاه ها و به نام دانشجو واریز می شود.

معاون اموردانشجویان صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره اعتبار وام شهریه افزود: طبق روال درخواست دانشگاه ها، هر تعداد لیست از سوی دانشگاه ها ارسال و تایید شده، ما پرداخت کرده ایم و هیچ دانشجویی نبوده که وام شهریه درخواست کرده و رد شده باشد.

براساس این گزارش، دانشجویان تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری برای ثبت نام وام‌های تحصیلی، شهریه، ودیعه مسکن و وام ضروری در سامانه صندوق فرصت داشتند که امسال حدود ۶۳ هزار نفر برای وام تحصیلی، ۳۰ هزار نفر وام شهریه، ۲۰ هزار نفر وام ضروری و بیش از یک هزار نفر هم برای وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند.

وام تحصیلی تا سوم تیرماه و وام ضروری هم تا هفتم تیرماه پرداخت شد، وام شهریه نیز قرار بود تا آخر تیرماه ۱۴۰۲ به حساب دانشگاه‌ها واریز شود که عملیات واریز آن به حساب دانشگاه ها از روز گذشته آغاز شده است./مهر