دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد: ارتقای یک عضو علمی به مرتبه دانشیاری
دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد: ارتقای یک عضو علمی به مرتبه دانشیاری

دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور گفت: یک عضو علمی دانشگاه پیام نور از مرتبه مربی به استادیاری ارتقا یافت.

به گزارش یوپنا دکتر خدیجه دیده بان دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای یک عضو هیئت علمی خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیئت ممیزه آقای دکتر محمدرضا خزائی در رشته مهندسی عمران عضو هیات علمی مرکز نظرآباد، از مرتبه استادیاری به دانشیاری و ارتقا یافت.

لازم به ذکر است طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه “جامع علمی- کاربردی” و “فنی و حرفه ای” به هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.