آزمایشگاه دانشگاه پیام نور بم آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت از محیط زیست کشور
آزمایشگاه دانشگاه پیام نور بم آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت از محیط زیست کشور

آزمایشگاه دانشگاه پیام نور مرکز بم، به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شد.

به گزارش یوپنا، دکتر فاطمه معین الدینی با اعلام این خبر افزود: با پیگیری های صورت گرفته توسط مدیریت آزمایشگاههای قطب استان، این موفقیت حاصل شده و آزمایشگاه مرکز بم به عنوان دومین مرکز آزمایشگاهی در بین دانشگاههای پیام نور کشور(بعد از پیام نور مرکز کرمان) و دهمین مرکز در کل مراکز آموزش عالی کشور موفق به کسب این مجوز شده است.

وی ادامه داد: از این پس مراکز علمی و صنعتی می توانند انواع آزمایش های بخش خاک، شامل اندازه گیری پ هاش گل اشباع، هدایت الکتریکی عصاره اشباع، درصد اشباع خاک، رطوبت خاک، کلسیم عصاره اشباع خاک، منیزیم عصاره اشباع خاک، سدیم عصاره اشباع خاک، پتاسیم عصاره اشباع خاک، کلر عصاره اشباع خاک، کربنات عصاره اشباع خاک، بی کربنات عصاره اشباع خاک، کربن آلی خاک، کربنات کلسیم معادل خاک، چگالی حقیقی خاک ، چگالی ظاهری خاک را به این مرکز ارجاع دهند و با استاندارد سازی هایی که صورت گرفته، در کمترین زمان ممکن و با دقت بالا نتایج تست های فوق در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، پس از پیوستن مراکز آزمایشگاهی کرمان، سیرجان، رفسنجان و بم به شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور و کسب مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست در رسته فلزات سنگین و خاک توسط دانشگاه پیام نور مرکز کرمان، همچنین دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمد پیام نور مرکز بم، ضمن آنکه زمینه فعالیتهای علمی و تحقیقاتی بیش از گذشته برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تسهیل شد؛ فرصت درآمد زایی مناسبی در این حوزه نیز فراهم شده است.