فردا زمان برگزاری آزمون مجدد دروس خارج از منبع تابستان دانشگاه پیام نور
فردا زمان برگزاری آزمون مجدد دروس خارج از منبع تابستان دانشگاه پیام نور

فردا سه شنبه آزمون مجدد دروس خارج از منبع دوره تابستان ۴۰۱۳ دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

به گزارش یوپنا، با توجه به خارج از منبع بودن دروس جدول ذیل، شرایط و تاریخ امتحان مجدد اعلام شد.

آزمون مجدد دروس جدول ذیل در روز سه‌شنبه مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ رأس ساعت ۸:۰۰ صبح برگزار می شود.

شرکت دانشجویان در آزمون دروس فوق الزامی است.

دانشجویان غایب در آزمون اول، مجاز به شرکت در آزمون مجدد نیستند.

در آزمون مجدد، دانشجویان باید به همان حوزه امتحانی درج شده بر روی کارت آزمون، مراجعه کنند.