مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۳۱ مردادماه
مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۳۱ مردادماه

انتخاب واحد ترم مهرماه دانشگاه پیام نور تا ۳۱ مردادماه ادامه دارد.

به گزارش یوپنا بر اساس اطلاعیه دانشگاه پیام نور مهلت انتخاب واحد ترم مهرماه دانشجویان تا ۳۱ مردادماه در سایت گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir امکان پذیر می باشد. 

دانشجویان برای انتخاب واحد نباید بدهی شهریه داشته باشند.

نحوه انتخاب واحد در سایت گلستان به شرح زیر می باشد:

ثبت نام——> عمليات ثبت نام ——>ثبت نام اصلي