ارتقاهای جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری و استادیاری
ارتقاهای جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری و استادیاری

دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقاهای جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری و استادیاری خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر خدیجه دیدبان دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور با اعلام این خبر اظهار داشت: در جلسه اخیر هیئت ممیزه دکتر حسن علیزاده عضو علمی دانشگاه در رشته زمین شناسی، از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

وی همچنین ادامه داد: در این جلسه سه عضو علمی دانشگاه پیام نور از مرتبه مربی به استادیاری ارتقا یافتند.