مدیران جدید فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور معارفه شدند
مدیران جدید فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور معارفه شدند

طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس دانشگاه پیام نور مدیران جدید فرهنگی سازمان مرکزی معارفه شدند.

به گزارش یوپنا طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس دانشگاه پیام نور و با پیشنهاد معاونت فرهنگی و دانشجویی؛ دکتر یزدان فرخی به عنوان سرپرست جدید امور دانشجویان دانشگاه، دکتر حمید عابدی ها به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگی و اجتماعی و همچنین دکتر روح الله نادعلی به عنوان سرپرست گروه برنامه ریزی فرهنگی منصوب و با حضور دکتر علم الهدی مشاور رئیس دانشگاه معارفه شدند.

لازم به ذکر است که در این مراسم از مدیران سابق تقدیر به عمل آمد.