رئیس کمیسیون آموزش مجلس: تضعیف و ادغام دانشگاه پیام نور فاجعه است / این دانشگاه نقش اساسی در رشد تعالی کشور دارد
رئیس کمیسیون آموزش مجلس: تضعیف و ادغام دانشگاه پیام نور فاجعه است / این دانشگاه نقش اساسی در رشد تعالی کشور دارد

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: دانشگاه پیام نور باعث دمیده شدن نور امید به ادامه تحصیل در شهرهای محروم کشور شده است.

به گزارش یوپنا دکتر منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در نشست اعضای اداری و علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی درباره طرح تضعیف دانشگاه پیام نور در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: دانشگاه پیام نور باعث دمیده شدن نور امید به ادامه تحصیل در شهرهای محروم کشور شده است و همچنین مدرک تحصیلی پیام نور بسیار قوی و با پشتوانه است.

منادی خاطرنشان کرد: به هیچ وجه موافق ادغام و یا تضعیف دانشگاه پیام نور نیستم زیرا پیام نور نقش اساسی در رشد تعالی کشور داشته و تاثیر گذاری آن در بهبود کیفیت آموزشی کشور محسوس است.