عضو علمی دانشگاه پیام نور عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شد
عضو علمی دانشگاه پیام نور عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شد

عضو علمی دانشگاه پیام نور عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شد.

به گزارش یوپنا نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات این سازمان اعلام شد.

در این انتخابات دکتر حسین زارع عضو علمی دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاور کشور با ۱۳۷۹ رای به عنوان نفر دوم انتخاب شد.

شورای مرکزی در حوزه روانشناسان به ترتیب شامل:

۱٫ دکتر علی فتحی آشتیانی با ۱۸۴۰ رأی

۲٫ دکتر حسین زارع با ۱۳۷۹ رأی

۳٫ دکتر عبدالله معتمدی با ۱۳۵۷ رأی

۴٫ دکتر علی‌اصغر اصغرنژاد فرید با ۱۳۵۰ رأی

۵٫ دکتر مریم بختیاری با ۱۲۴۴ رأی

۶٫ دکتر محمدحسین عبداللهی با ۱۱۹۳ رأی