تجمیع برخی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور منجر به کمبود فضای آموزشی خواهد شد
تجمیع برخی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور منجر به کمبود فضای آموزشی خواهد شد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس: تصمیم گیری درباره دانشگاه پیام نور باید به خود دانشگاه واگذار شود.

دکتر حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسون تلفیق برنامه هفتم در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری یوپنا درباره طرح های پیشنهادی برای دانشگاه پیام نور در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: پیشنهادات در خصوص دانشگاه‌ پیام نور باید به صورت کارشناسی و با دید بالا و نظر متخصصین صورت بگیرد و لذا تصمیم گیری درباره ماموریت های دانشگاه باید به خود مجموعه دانشگاه واگذار گردد.

عضو کمیسون تلفیق همچنین اظهار افزود: خود سازمان مرکزی دانشگاه با هماهنگی استان ها باید واحدهای که دانشجوی کمتری دارند تجمیع کند.

وی همچنین تاکید کرد: البته باید مد نظر قرار بگیرد که با افزایش جمعیت در سال های آینده این کاهش مراکز و واحدهای دانشگاه به کمبود فضای آموزشی در سطح کشور منجر نشود.