رئیس دانشگاه تربیت مدرس: محدود کردن دانشگاه پیام نور با آمایش آموزش عالی همخوانی ندارد
رئیس دانشگاه تربیت مدرس: محدود کردن دانشگاه پیام نور با آمایش آموزش عالی همخوانی ندارد

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: محدود کردن دانشگاه پیام نور با آمایش آموزش عالی همخوانی ندارد، به عنوان فردی که سابقه مدیریت در آموزش دارم معتقدم این کار کارشناسی نیست.

به گزارش یوپنا فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس در نشست خبری درباره دانشگاه پیام نور گفت: با محدود کردن دانشگاه پیام نور و از بین بردن امکاناتی که سالیان سال بوجود آمده است، مخالف هستم. دانشگاه پیام نور با زحمت ایجاد شده و چندصدهزار دانشجو و کارمند را بی‌جهت دچار مشکل می‌کنیم که وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی باید پیگیر باشند.

دانشجو خاطرنشان کرد: این کار با آمایش آموزش عالی همخوانی ندارد، به عنوان فردی که سابقه مدیریت در آموزش دارم معتقدم این کار کارشناسی نیست و در یک جریان انحرافی قرار گرفته است./ فارس