تمدید مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۲۲ شهریور
تمدید مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۲۲ شهریور

مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۲۲ شهریور تمدید شد

به گزارش یوپنا با توجه به درخواست مکرر دانشجویان، امکان انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تا ۲۲ شهریورماه در سامانه جامع آموزشی گلستان فراهم شد.

دانشجویان می توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام——> عملیات ثبت نام ——>ثبت نام اصلی، نسبت به انتخاب واحد مورد نظر خود اقدام کنند.