مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با محدود شدن فعالیت های دانشگاه پیام نور به مراکز استان ها
مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با محدود شدن فعالیت های دانشگاه پیام نور به مراکز استان ها

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور از رد کلیات طرح سامان‎دهی مأموریت دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی به ویژه محدود شدن فعالیت دانشگاه پیام نور به مراکز استانها و گسترش دامنه فعالیت آن به خارج از کشور توسط توسط مرکز پژوهش ‎های مجلس خبر داد.

دکتر مجتبی سلطانی احمدی معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای دانشگاه پیام نور در گفتگوی اختصاصی با یوپنا با اعلام این خبر اظهار داشت: مرکز پژوهش های مجلس طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را که در هفت ماده طراحی و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است را دارای ایرادات قانونی، حقوقی و مغایرت قانون اساسی دانست
وی تصریح کرد: در طرح فوق سیاست های کلی نظام قانونگذاری رعایت نشده است و به باور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس یکی از مهم‎ترین ایرادات طرح، عدم توجه به سوابق قانونی، مصوبات و آئین نامه های پیشین و اسناد مرتبط است که توسط مراجع ذی‎صلاح ارائه شده است.
دکتر سلطانی احمدی ادامه داد: کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس معتقدند این طرح ضمن اینکه به نظر نمی رسد مشکلی را حل کند بدون توجه به سوابق قانونی مرتبط و متعدد تهیه شده است و به تورم و تشتت قانونی دامن می‎زند.
معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای دانشگاه پیام نور در ادامه افزود: از نظر مرکز پژوهش ‎های مجلس تعطیلی فعالیت دانشگاه پیام نور در دوره های روزانه، شبانه و حضوری موضوعیت ندارد چرا که طبق اساسنامه این دانشگاه اجرای برنامه  های آموزشی به شیوه آموزش نیمه حضوری و از راه دور پیش بینی شده است و این دانشگاه بدواً فاقد دوره های روزانه و شبانه است.
وی همچنین به نظر مثبت مرکز پژوهش های مجلس درباره تقویت دانشگاه پیام نور تاکید کرد و افزود: در خصوص تعطیلی برنامه آموزش حضوری دانشگاه پیام نور و محدود کردن این دانشگاه به دوره های غیرحضوری که خلاف اساسنامه این دانشگاه است هیچ‎گونه اولویت و استدلالی وجود ندارد. دانشگاه پیام نور می  تواند به اقتضای شرایط خود و جامعه دوره‎های نیمه حضوری و یا آموزش مجازی خود را فعال یا غیر فعال کند زیرا این دانشگاه هیچ اجباری برای حضور دانشجویان در کلاس اعمال نمی ‎کند. در واقع مرکز پژوهش‎ها معتقد است تعطیلی کامل واحدهای دانشگاه پیام نور نیازمند بررسی همه جانبه است و باید بر اساس آمایش دقیق و مبتنی بر نیاز، برخی واحدهای (شهرستانی) تعطیل و برخی دیگر تقویت شوند.
دکتر سلطانی احمدی در پایان گفت: جهان و بویژه کشورهای توسعه یافته در دوره‎ی پسا کرونا بر روی تقویت دانشگاه‎های باز، از راه دور و ترکیبی در حال سرمایه گذاری هستند و در این راستا تقویت و سرمایه ‎گذاری بر روی دانشگاه پیام نور به عنوان مولود آموزشی انقلاب اسلامی بسیار ضروری‎ است.