رشد ۵۷ درصدی جذب دانشجو در نمایندگی های خارج کشور دانشگاه/ بهره برداری از سامانه متمرکز جذب و پذیرش دانشجویان بین الملل
رشد ۵۷ درصدی جذب دانشجو در نمایندگی های خارج کشور دانشگاه/ بهره برداری از سامانه متمرکز جذب و پذیرش دانشجویان بین الملل

رئیس دانشگاه پیام نور از رشد ۵۷ درصدی جذب دانشجو در مراکز خارج از کشور دانشگاه خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر ابراهیم تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور با تاکید بر افزایش جذب دانشجوی خارجی اظهار داشت: در یکسال گذشته جذب دانشجو در نمایندگی های خارج از کشور رشد ۵۷ درصدی داشته و در مراکز بین الملل داخلی نیز رشد ۹۳ درصدی جذب صورت گرفته است.
دکتر تقی زاده همچنین به راه اندازی سامانه متمرکز جذب و پذیرش دانشجو بین المللی اشاره کرد و افزود: با همکاری معاونت آموزشی سامانه متمرکز جذب و پذیرش دانشجویان بین الملل از امروز در سامانه گلستان مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی با تاکید بر ماموریت دانشگاه در امور بین الملل اظهار داشت: دانشگاه پیام نور یک دانشگاه باز و ترکیبی است که یکی از اولویت های فعلی آن تسریع و تسهیل در جذب دانشجوی خارجی می باشد.
دکتر تقی زاده افزود: اگر حوزه بین الملل دانشگاه رشد پیدا کند این امر هم منجر به ارتقاء دانشگاه در ساختار آموزشی می شود و هم باعث خواهد شد که دانشگاه جایگاه خود را در رقابت با سایر دانشگاه ها در زمینه جذب دانشجوی خارجی و ارتقای کیفیت آموزشی افزایش دهد.
لازم به ذکر است نشست روسای نمایندگی ها و کارگزاری امور بین الملل دانشگاه با حضور هیات رئیسه دانشگاه در سازمان مرکزی برگزار شد