معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور خبر داد: تبدیل وضعیت ۱۵۰ نفر از اعضای هیات علمی و همکاران اداری دانشگاه در سال ۱۴۰۲
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور خبر داد: تبدیل وضعیت ۱۵۰ نفر از اعضای هیات علمی و همکاران اداری دانشگاه در سال ۱۴۰۲

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور از تبدیل وضعیت ۱۵۰ نفر از اعضای علمی و اداری دانشگاه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر علی پریمی معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور درباره تبدیل وضعیت نیروهای دانشگاه در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: در ۶ ماه اول سال تعداد ۳۰ نفر از کارکنان دانشگاه به رسمی قطعی، آزمایشی و همچنین پیمانی تبدیل وضعیت شدند.
وی همچنین درباره تبدیل وضعیت اعضای علمی نیز تصریح کرد: امسال نیز تعداد ۱۳۰ نفر از اعضای علمی دانشگاه به رسمی قطعی، آزمایشی و همچنین پیمانی تبدیل وضعیت شدند.
دکتر پریمی درباره تبدیل وضعیت نیروی شرکتی دانشگاه نیز اظهار داشت: مجلس و دولت برنامه و طرح جامعی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در نظر دارند و زمانی که تصویب و ابلاغ شود دانشگاه نیز تبدیل وضعیت این نیروها را انجام خواهد داد.