ارتقای ۸ عضو علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری
ارتقای ۸ عضو علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری

دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای ۸ عضو علمی به مرتبه دانشیاری و ۴ عضو علمی به مرتبه استادیاری خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر خدیجه دیده بان دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور با اعلام این خبر اظهار داشت: در جلسه اخیر هیئت ممیزه دکتر شهرام رضایی در رشته ریاضی و عضو علمی مرکز خمین، دکتر ولی الله میرحسینی در رشته علوم اقتصادی عضو علمی مرکز یزد، دکتر پروانه دهکردی در رشته اقتصاد و عضو علمی مرکز شهرکرد، دکتر زهرا بدرزاده رشته پترولوژی و عضو علمی مرکز تبریز، دکتر محمودرضا کی منش رشته مهندسی عمران و عضو علمی مرکز تهران شمال، دکتر اسدالله عباسی رشته برنامه ریزی درسی و عضو علمی مرکز تهران جنوب، دکتر مجتبی مروج رشته مهندسی مکانیک و عضو علمی مرکز اهواز و دکتر محمدصادق آخوندی خضرآباد رشته فیزیک و عضو علمی مرکز تهران شرق از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

وی همچنین افزود: در این جلسه ۴ عضو علمی دانشگاه پیام نور از مرتبه مربی به استادیاری ارتقا پیدا کردند.