تمدید مهلت حذف و اضافه دانشجویان تا ۳۰ مهرماه
تمدید مهلت حذف و اضافه دانشجویان تا ۳۰ مهرماه

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور از تمدید مهلت حذف و اضافه دانشجویان تا ۳۰ مهرماه خبر داد.

به گزارش یوپنا محسن حیدری مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به درخواست های متعدد دانشجویان مهلت حذف و اضافه کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۳۰ مهرماه در سامانه گلستان تمدید شد.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور همچنین افزود: دانشجویان برای حذف و اضافه با مراجعه به سیستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر “ثبت نام –> عملیات ثبت نام –> ثبت نام اصلی” نسبت به حذف و اضافه خود اقدام کنند.