خیر نیک اندیش دانشگاه پیام نور: در کارهای فرهنگی از اقدامات دانشگاه حمایت می کنیم
خیر نیک اندیش دانشگاه پیام نور: در کارهای فرهنگی از اقدامات دانشگاه حمایت می کنیم

دفتر بازی های بومی و محلی دانشگاه پیام نور با حضور خیر نیک اندیش افتتاح شد.

به گزارش یوپنا حاج کریم بزونه از خیرین نیک اندیش دانشگاه پیام نور در مراسم افتتاح دفتر بازی های بومی و محلی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: دانشگاه پیام نور یک دانشگاه مردمی می باشد که از پویایی و انسجام مدیریتی مناسبی برخوردار است.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور درصدد است که برای اولین بار به میزبانی استان گلستان بازی های بومی و محلی کشورهای حوزه خزر را برگزار کند و ما از این برنامه حمایت می کنیم.

حاج بزونه ادامه داد: امکانات و پتانسیل های لازم برای همراهی با دانشگاه پیام نور را داریم و همچنین از کارهای فرهنگی و بومی- محلی در سطح وسیع پشتیبانی خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که حاج کریم بزونه در برنامه های متفاوتی مانند یادوآره شهدای دانشجوی ورزشکار و آماده سازی تیم دانشگاه برای مسابقات دانشجویان جهان و تعداد دیگر از برنامه ها حمایت های مالی مناسبی انجام داد.