رشته های پرمخاطب و کاربردی در دانشگاه توسعه می یابد
رشته های پرمخاطب و کاربردی در دانشگاه توسعه می یابد

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: رشته های پر مخاطب و کاربردی در دانشگاه پیام نور توسعه می یابد.

به گزارش یوپنا دکتر ابراهیم تقی زاده در جمع مدیران ستادی، روسای مراکز و واحدها و کارکنان استان زنجان اظهار داشت: دانشگاه پیام نور توانسته است استرس کنکور را رفع کند و پذیرای دانشجوهایی باشد که توان ورود به دانشگاه‌های بزرگ کشور را به دلیل شرایط خانوادگی و اجتماعی ندارند.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف تاسیس این دانشگاه این بوده که بتواند نظام آموزش عالی را در کل کشور ارائه دهد و آموزش را به جاهایی ببرد که دیگر دانشگاه‌ها وجود نداشتند، همچنین برخی دانشجوها که استعداد و رتبه خوبی دارند این دانشگاه را انتخاب می کنند تا در کنار خانواده‌هایشان باشند، از طرف دیگر از مزیت های مهم این دانشگاه شهریه تحصیلی پایین تر به نسبت سایر دانشگاه ها می باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور همچنین با اشاره به ماموریت ترکیبی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: دانشگاه پیام نور در کنار آموزش مجازی، آموزش حضوری نیز دارد و لذا یک نظام آموزشی ترکیبی است و با همین شکل آموزش ترکیبی ادامه خواهد دارد و علاوه بر این در برخی از رشته ها برنامه های توسعه ای را در پیش می گیرد.

وی با اشاره به موضوعاتی که درباره کاهش رشته‌ها و مقاطع تحصیلی این دانشگاه مطرح شده بود، گفت: حذف رشته در دانشگاه پیام نور نداریم صرفاً برخی از رشته ها جایگزین رشته های پرمخاطب و کاربردی می شوند که برای آینده جامعه و خود دانشجو مفید باشند.

رئیس دانشگاه پیام نور در ارتباط با مسائل رفاهی و مالی دانشگاه نیز گفت: برخی از مشکلاتی که در جامعه دانشگاهی وجود دارد؛ مشترک است و بخش اعظمی از بودجه دانشگاه‌ها صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود.