نحوه تعیین اولویت جانبازان برای دریافت خودرو
نحوه تعیین اولویت جانبازان برای دریافت خودرو

توسط مدیرکل کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران، نحوه تعیین اولویت جانبازان برای دریافت خودرو اعلام شد.

مدیرکل کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران نحوه تعیین اولویت جانبازان برای دریافت خودرو را اعلام کرد.

به گزارش یوپنا، غلامرضا طائبی، مدیرکل کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در رابطه با تعیین اولویت‌های جانبازان جهت دریافت خودرو گفت: با توجه به جلسات مدیران گروه‌های تخصصی و از طرفی تصریح قانون بر محدودیت‌های جسمی و حرکتی، مقرر شد در نوبت اول جانبازان با کد‌های جانبازی قطع عضو و معادل قطع عضو برای دریافت خودرو معرفی شوند.
وی ادامه داد: با تخصیص تعداد بیشتر خودرو در نوبت‌های بعد جانبازان دیگر نیز به خودروسازان معرفی خواهند شد.

طائبی افزود: با توجه به مشکلات جانبازان و عوارض جسمی و روحی که درگیر آن هستند، هر کدام به نحوی نیازمند دریافت خودرو هستند، اما به دلیل محدودیت تعداد خودرو اختصاص یافته، در نوبت اول جانبازان قطع عضو و معادل قطع عضو معرفی خواهند شد.