کاهش نامحسوس تورم مهرماه نسبت به شهریور
کاهش نامحسوس تورم مهرماه نسبت به شهریور

در مهرماه نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٥,٥ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد کاهش یافته است.

به گزارش یوپنا، مرکز آمار ایران آمار تورم نقطه به نقطه، ماهانه و سالانه ماه مهر را اعلام کرد.

در مهر ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٢ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند. به این ترتیب، تورم نقطه به نقطه مهر ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل (شهریور)، ٠,٣ واحد درصد کاهش یافته است.

همچنین در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٥,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، باتوجه به اینکه نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه ١٤٠٢ برابر ٤٥,٥ درصد محاسبه شده است، دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٤.٦ درصد برای دهک­­ اول (ثروتمندترین)، تا ٤٦.٥ درصد برای دهک دهم(فقیرترین) است. بر این اساس فاصله تورمی میان فقیر و غنی و کل دهک‌ها در این ماه به ١.٩ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٧ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.