ارتقای ۹ عضو علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری و استادی
ارتقای ۹ عضو علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری و استادی

دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقاهای جدید اعضای علمی خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر خدیجه دیده بان دبیر هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای نه عضو هیئت علمی خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیئت ممیزه دکتر علی بیرانوند در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و عضو هیات علمی مرکز کرج؛ دکتر داوود کردستانی در رشته روانشناسی تربیتی و عضو هیات علمی مرکز بروجرد، دکتر انسیه بابایی در رشته روانشناسی عمومی و عضو هیات علمی مرکز ساری، دکتر شهریار فرهمندراد رشته ریاضی محض  و عضو هیات علمی سازمان مرکزی، دکتر علی مصطفایی رشته روانشناسی و عضو هیات علمی مرکز مهاباد، دکتر مصطفی امینی رشته ریاضی جب عضو علمی مرکز کرمانشاه؛ دکتر مختار فتحی رشته کشاورزی و علوم دامی و عضو هیات علمی مرکز سنندج  و دکتر ابوالفضل توسلی در رشته زراعت و عضو هیات علمی مرکز زاهدان از مرتبه استادیاری به دانشیاری  ارتقا یافتند.
وی همچنین افزود: دکتر قادر حبیبی در رشته فیزیولوژی گیاهی و عضو هیات علمی مرکز تبریز از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقا یافتند.دکتر دیده بان همچنین تصریح کرد: در این جلسه دوازده عضو علمی دانشگاه پیام نور و سی عضو علمی از دانشگاه فنی حرفه ای از مرتبه مربی به استادیاری ارتقا یافتند.

لازم به ذکر است طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه “جامع علمی- کاربردی” و “فنی و حرفه ای” به هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.